Zaznacz stronę

Badanie
wody

Oferta Laboratorium
Badania mikrobiologiczne

Grupa coli
Escherichia coli
Ogólna liczba organizmów w 22℃
Enterokoki

Badanie wody ze studni

Grupa coli
Escherichia coli
Ogólna liczba organizmów w 22℃
Enterokoki
Mętność
Odczyn
Indeks nadmanganianowy
Żelazo
Mangan
Jon amonowy

Badanie wody do sanepidu

Escherichia coli
Enterokoki
Grupa coli
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22℃

Barwa
Mętność
Przewodność elektryczna
Odczyn pH
Zapach
Smak
Jon amonowy
Mangan
Żelazo

Woda basenowa
Grupa coli
Escherichia coli
Ogólna liczba organizmów w 36℃
Mętność
Żelazo
Mangan
Azotyny
Utlenialność
Monitoring kontrolny wody
Zakres badań wody do spożycia przez ludzi – parametry grupy A i B zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Oferta indywidualna
Skomponuj ofertę indywidualną z analiz dostępnych w laboratorium

Zamawianie

Zainteresowanych badaniami prosimy o kontakt mailowy e-mail: lp.mo1642691309c.lop1642691309med@o1642691309ruib1642691309


Zalecana objętość próbki oraz sposób utrwalania

Laboratorium Dempol-Eco posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji jak i zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu.

Akredytowane pobieranie próbek wody:

– 50 zł pobranie jednorazowej próbki wody
– dojazd na terenie Opola w cenie
– dojazd poza Opolem + 2 zł za kilometr

Zapoznaj się także z naszą ofertą badania ścieków!

Wszystkie podane ceny na stronie są cenami brutto