Zaznacz stronę
Chemia jest naszą inspiracją

 

Laboratorium badawcze Przedsiębiorstwa Usług Technicznych DEMPOL-ECO zajmuje się:

 • analizą fizykochemiczną wód i ścieków
 • analizą jakości koagulantów glinowych
 • badaniami procesu chemicznego oczyszczania wód i ścieków, w tym procesu koagulacji
 • określeniem zasadności wprowadzenia procesu chemicznego oczyszczania w aspekcie ekonomicznym jak i wymaganej redukcji zanieczyszczeń
 • badaniami osadu czynnego pod kątem rozwiązania problemu z puchnięciem osadu związanym z obecnością bakterii nitkowatych.

W laboratorium badawczym został ustanowiony i wdrożony system zarządzania, zgodny z zasadami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratorium uzyskało Zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu.

Polityka Jakości                                    Zakres akredytacji

Zatwierdzenie Sanepidu                   Certfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Laboratorium dysponuje  nowoczesnym zapleczem badawczym, a poniżej wskazano w największym skrócie najważniejsze ze stosowanych urządzeń, które dzięki wsparciu wiedzy, doświadczenia i umiejętności, posiadającej wysokie kwalifikacje kadry DEMPOL – ECO, mogą stanowić doskonałe narzędzie badawcze dla naszych klientów:

 • Absorpcyjny spektrometr atomowy (ASA) z atomizacją płomieniową i elektrotermiczną do oznaczania pierwiastków z wysoką selektywnością oraz granicami detekcji rzędu ppb.
 • Chromatograf jonowy (IC) umożliwiający oznaczenie kationów i anionów w badanej próbie.
 • Chromatograf gazowy z detektorem masowym i FID do oznaczania związków organicznych.
 • Aparat do pomiaru OWO
 • Urządzenie do pomiaru potencjału zeta i wielkości cząstek, które służy do badania procesu koagulacji wód, umożliwiając właściwy dobór zarówno rodzaju koagulantu jak i jego dawki.
 • Mikroskop umożliwiający ocenę osadu czynnego pod kątem obecności bakterii nitkowatych.

Wykonujemy badania przy użyciu szerokiego zakresu referencyjnych i normowanych metod badawczych, określonych w obowiązujących aktach prawnych, takich jak:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Poz. 1989)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. Poz.2016)
 • Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Poz.964)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Poz. 1800)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. Poz. 1988).

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję", zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij